Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van website www.bakkerijshop.be

 

Wie deze website bezoekt of gebruikt, gaat ermee akkoord dat hij door deze algemene voorwaarden gebonden is. KREATID behoudt zich het recht voor informatie gelijk wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, te wijzigen of te schrappen.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product-of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan KREATID of rechthoudende derden.
Deze website is eigendom van KREATID.
Contactgegevens: KREATID
Dhr. Gunter Vanroy
Adres: Oude Kuringerbaan 54, 3500 Hasselt, België
Telefoon: 011/75 64 02
E-mail: info@bakkerijshop.be
Ondernemingsnummer: BTW BE0521.679.064

 

 

Privacy statement

 

KREATID, eigenaar van de website www.bakkerijshop.be, gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Wij dragen zorg voor uw privacy en handelen steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacy Wet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens).
Gegevens die door de klant aan KREATID zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde authoriteiten overhandigen.

 

 

Persoonsgegevens

 

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage of correctie richten tot info@bakkerijshop.be

 

 

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden

 

Deze webshop is een fictieve winkel. Deze dient enkel tot demo doeleinden. Elke bestelling, geplaats via www.bakkerijshop.be, wordt automatisch gewist uit onze database. Een bestelling geeft geen recht op eender welk besteld product.

 

 

Prijzen

 

Alle prijzen vermeld op www.bakkerijshop.be zijn fictief.

 

 

Klachtenafhandeling

 

U kunt klachten steeds melden op info@bakkerijshop.be
Elke klacht wordt zo snel mogelijk behandeld door onze medewerkers.

 

 

 

Technisch bewaren van persoonsgegevens

 

De informatie die u bij een bestelling aan ons verstrekt, wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een reeks firewalls.

 

 

Aansprakelijkheid

 

www.bakkerijshop.be doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers en heeft echter geen verantwoordelijkheid voor een niet verwerkte bestelling of een plotse technische fout in het kader van de bestelling.
www.bakkerijshop.be alsmede deze overeenkomst vallen onder het Belgisch recht.
© 2016 bakkerijshop.be – Alle rechten voorbehouden.